Home

Gerard van der Plas är en holländsk blomma exportör som ger södra Sverige av exklusiva blommor varje vecka. Varje vecka erbjuder vi Er ett varierat och exklusivt utbud från snittblomster-krukväxtmarknaden som hela tiden utvecklas och förnyas. Vi har idag ca 60 fasta kunder som veckovis handlar direkt av blomsterbilen eller direkt i vår webshop. Även transporten/leveransen av blommorna och krukväxterna arrangerar vi själva. Därmed garanterar vi fasta leveransdagar och en konstant färskhet och kvalitet. Alla snittblommor och krukväxter köps in på den tredje största blomsterauktionen i världen, Flora Holland. Vi har även ett stort nätverk av fasta odlare som vi köper in direkt av för att garantera Er färskhet och pris.